Situația plăților și achizițiilor efectuate de unitate

Situația plăților

Situația achizițiilor

2019-Comunicații și Tehnologia Informației