Informații de interes public

Purtător de cuvânt

Desemnat purtător de cuvânt
Locotenent-colonel Drăgușin Sorin
 MG 0749
Subofiţer relaţii publice Plutonier adjutant şef Roman Iulian
Telefon mobil 0757013884
Telefon/ fax 0250.810552
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea școlii

Structura organizatorică

   • comandament
   • învățământ
   • stat major
   • logistică
   • subunități învățământ
   • structură administrativă
   • popotă de unitate
   • cantină elevi

Numele și prenumele persoanelor din conducerea școlii și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

   • Gl.bg. Zamfir Marian - Comandant
   • Col. Florica Cristian - Locțiitor al comandantului pentru învățământ
   • Col. Dediu Constantin - Locțiitor al comandantului pentru logistică
   • Lt.col. Drăgușin Sorin - Purtător de cuvânt
   • Plt.adj.șef Roman Iulian - Relații publice

Programul de audiențe

   • al conducerii școlii
    Grad, nume și prenumeFuncțieZiInterval orar
    Gl.bg. Zamfir Marian Comandant marți 08:00 - 10:00
    joi 14:00 - 16:00
    Col. Florica Cristian Locțiitor al comandantului pentru învățământ miercuri 13:00 - 15:00
    Col. Dediu Constantin Locțiitor al comandantului pentru logistică luni 10:00 - 14:00
   • al conducerii I.G.J.R.
   • al conducerii M.A.I. 

Date de contact: contact

Modalități de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prevăzute în Legea nr.544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul autoriăţii ori al instituţiei publice.

   • Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de art. 7 din lege.
   • Instanța poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să platească daune morale şi/sau patrimoniale.
   • Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
   • Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
   • Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanţă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxa de timbru.
   • Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
   • Împotriva refuzului se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
   • Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeste întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţei şi va conţine atît informaţile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva persoanei vinovate.

Model reclamatie administrativă (1)

Model reclamatie administrativă (2)

Legea prevenirii nr. 270/2017

2019-Comunicații și Tehnologia Informației