VIZIUNEA ȘCOLII

   Viziunea şcolii cu privire la formarea iniţială corelează activităţile curriculare cu activităţile extracurriculare şi extraşcolare, urmărindu-se valorificarea întregului potenţial al elevilor, precum şi cultivarea unor atitudini concordante cu spiritul civic. Elevii au posibilitatea să participe la concursuri sportive, activităţi de voluntariat, activităţi culturale, concursuri de pregătire juridică şi militară, simpozioane, colocvii, sesiuni de comunicări ştiinţifice. Acestea se organizează şi se desfăşoară atât la nivelul şcolii, cât şi la nivelul altor instituţii din reţeaua unităţilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne sau din afara acesteia.

Prin formule de parteneriat s-a reuşit consacrarea la nivelul instituţiei a unor manifestări devenite astfel parte a tradiţiei şcolii:

  • în luna februarie a fiecărui an, în colaborare cu Centrul Cultural al M.A.I. şi cu Ansamblul Ciocârlia este sărbătorit spiritul tradiţional românesc printr-un spectacol dedicat Zilei de Dragobete;
  • în luna martie se desfăşoară concursul de pregătire juridică Litera şi spiritul legii, care oferă elevilor posibilitatea de a-şi pune în valoare cunoştinţele juridice şi de a exersa interpretarea legii în situaţii concrete;
  • luna mai aduce la Şcoala de la Drăgăşani reprezentanţi ai celorlalte instituţii de învăţământ ale M.A.I., dar şi ai liceelor din învăţământul civil, cu ocazia Simpozionului Naţional Valenţele (in)formative ale comunicării, care reuneşte o sesiune de comunicări ştiinţifice sub genericul Ordinea publică – provocări, tendinţe, soluţii, şi concursuri pentru elevi organizate pe mai multe secţiuni: grafică, fotografie, pliant, poster, creaţii literare, film de scurt-metraj.
2020-Comunicații și Tehnologia Informației