STANDARDUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

   Standardul de pregătire profesională cuprinde două categorii de unităţi de rezultate ale învăţării:

UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII TEHNICE GENERALE

1. Comunicarea şi cooperarea profesională
2. Instruirea militară
UNITĂŢI DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII TEHNICE SPECIALIZATE
1. Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale
2. Asigurarea şi menţinerea ordinii şi siguranţei publice
3. Paza şi protecţia obiectivelor, transporturilor şi persoanelor
4. Realizarea intervenţiei specifice Jandarmeriei
5. Instruirea specifică stării de urgenţă, stării de asediu, la mobilizare şi război

 Proiectarea standardului de pregătire profesională şi a curriculum-ului asociat se bazează pe analiza tipurilor de misiuni care revin   Jandarmeriei, urmărindu-se asigurarea structurilor operative cu resursă umană capabilă să îndeplinească la un nivel ridicat atribuţiile   prevăzute de lege. Articularea profilului profesional al absolventului se bazează pe structurarea şi dezvoltarea intermodulară a unor competenţe   cu impact direct asupra calităţii serviciului oferit cetăţeanului.

 Operaţionalizarea prevederilor legii, care definesc jandarmeria ca instituţie aflată în slujba intereselor cetăţeanului şi a intereselor comunităţii,   se realizează la nivelul procesului de formare iniţială prin:

  • aderarea la valorile culturii organizaţionale, la principiile şi normele deontologice;
  • dezvoltarea unor competenţe de comunicare şi relaţionare cu diverse categorii de persoane, inclusiv, în vederea executării unor misiuni în afara ţării, în limbile engleză şi franceză
  • însuşirea de tehnici de comunicare - argumentare, persuasiune şi negociere - pentru gestionarea situaţiilor conflictuale;
  • dezvoltarea competenţelor de utilizare a tehnicii de calcul şi comunicaţii;
  • formarea unei culturi juridice, prin cunoaşterea actelor normative cu aplicabilitate în activitatea profesională;
  • însuşirea procedurilor privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor şi infracţiunilor;
  • implementarea modurilor de acţiune privind misiunile de asigurare, menţinere şi restabilire a ordinii publice;
  • cunoaşterea procedurilor privind paza şi protecţia obiectivelor, transporturilor şi persoanelor;
  • însuşirea tehnicilor şi a tacticilor de intervenţie profesională şi de autoapărare;
  • dezvoltarea deprinderilor necesare tragerilor cu armamentul individual şi specific echipei.

  Achiziţionarea acestor competenţe se realizează prin activităţi desfăşurate în şcoală, în diverse forme de organizare, dar şi în stagii de practică, stagii desfăşurate în unităţile operative pe domeniul ordinii publice şi pe cel al pazei.

  În vederea desfăşurării activităţilor de formare, elevii sunt organizaţi pe formaţiuni de studiu, clase, în funcţie de cifra de şcolarizare efectivul acestora fiind de 15-30 de elevi. Aplicarea principiului nediscriminării este continuată şi după admiterea în şcoală, astfel că nu sunt constituite clase speciale pe criterii de sex, vârstă sau apartenenţă etnică, elevii fiind distribuiţi pe criteriul asigurării uniformităţii tuturor claselor.

 

2020-Comunicații și Tehnologia Informației