FORMARE PROFESIONALĂ

Domeniul de pregătire profesională - militar, ordine şi siguranţă publică

Calificarea - subofiţer jandarm

Durata studiilor - 1 an

  Procesul de formare iniţială a subofiţerilor jandarmi este centrat pe rezultate a căror evaluare se realizează potrivit criteriilor şi indicatorilor de realizare stabiliţi prin standardul de pregătire profesională elaborat în baza standardului ocupaţional corespondent primei funcţii.

 

2020-Comunicații și Tehnologia Informației