DIPLOME ȘI ATESTATE

  An de an, elevii şcolii participă cu rezultate foarte bune la întrecerile ocazionate de desfăşurarea Campionatului sportiv al instituţiilor de învăţământ din M.A.I. şi la Festivalul cultural-artistic al studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

  Pe parcursul perioadei de şcolaritate elevii pot obţine o serie de diplome şi atestate:

  • atestat Trăgător arma lansator/arma de vânătoare
  • diplomă Tehnician în intervenţie profesională
  • diplome (DELF, DALF) de atestare a competenţelor lingvistice în limba franceză – examenele se susţin la Institutul Cultural Francez din Bucureşti prin sprijinul Ministerul Afacerilor Externe Francez;
  • diplome de atestare a competenţelor lingvistice în limba engleză, conform standardelor NATO, STANAG 6001, în colaborare cu M.Ap.N.

  Perioada de formare iniţială se încheie prin susţinerea examenului de absolvire, potrivit metodologiei şi tematicii aprobate.

  Absolvenţii sunt ierarhizaţi împreună cu absolvenţii Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni în funcţie de ordinea mediilor generale. În vederea repartizării în unităţile operative, pe unul din locurile stabilite de Inspectoratul General al Jandarmeriei, elevii îşi vor exprima opţiunile în ordinea ocupată în clasamentul final, fiind astfel încurajată performanţa.

  Ulterior repartizării, absolvenţii îşi pot dezvolta cariera militară prin susţinerea şi promovarea examenului de admitere la Academia de Poliţie, pe unul din locurile scoase la concurs pentru subofiţeri, în regim fără frecvenţă, având astfel posibilitatea de a accede în corpul ofiţerilor. De asemenea, absolvenţii pot obţine specializări la orice altă instituţie de învăţământ superior, inclusiv instituţii civile, şi pot participa în funcţie de condiţiile prevăzute la concursuri pentru trecerea în corpul ofiţerilor.

 

2020-Comunicații și Tehnologia Informației