Obiectivele școlii

   Misiunea școlii este de a asigura formarea inițială pentru clasificarea - Subofițer de Jandarm - nivel 5 avansat și după caz, formarea continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne în conformitate cu obiectivele de formare și standardele de evaluare a calității educației.

   Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgășani își propune prin profesionalism, performanță maximă, obiectivitate și corectitudine să ofere pe termen lung un sistem educațional care să garanteze o formare profesională de calitate, potrivit standardelor de pregătire profesională, în raport cu cerințele și performanțele solicitate prin atribuțiile posturilor și funcțiilor asociate acestora (conform standardelor ocupaționale) în vederea îndeplinirii misiunilor, încredințate Jandarmeriei Române, în condiții de eficacitate și eficiență.

   Curriculumul centrat pe competenţe reprezintă organizarea curriculumului pornind de la identificarea condiţiilor în care vor fi dezvoltate diferite roluri sociale şi profesionale ale viitorului absolvent. Curriculumul centrat pe competenţe pentru şcolile postliceale s-a realizat conform Ordinului Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 3973/ 2005 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare, avizare şi aprobare a standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului pentru învăţământul postliceal, a Reperelor metodologice pentru proiectarea standardelor de pregătire profesională şi a curriculumului la învăţământul postliceal şi a standardelor de pregătire profesională. Curriculumul răspunde următoarelor cerinţe:

  • pregătirea viitorilor absolvenţi pentru integrarea socio - profesională şi formarea de cetăţeni responsabili şi capabili de a contribui la dezvoltarea societăţii;
  • descrierea rezultatelor finale ale instruirii şi formularea acestora prin unităţi de competenţă şi competenţe, grupate în două categorii - unităţi de competenţă cheie (comune pentru toate şcolile postliceale de nivel 3 avansat) şi specializate (pentru calificările: agent de poliţie, agent de poliţie de frontieră, subofiţer de jandarmi, subofiţer de pompieri şi protecţie civilă, maistru militar auto);
  • asigurarea flexibilităţii parcursului educaţional prin organizarea sistemului modular;
  • optimizarea practicilor educative printr - un demers care are în centru elevul şi implicarea acestuia în propria formare;
  • asigurarea succesului în învăţare pentru toţi elevii.

   De asemenea, curriculumul centrat pe competenţe răspunde şi reglementărilor privind asigurarea calităţii în educaţie. În contextul integrării României în Uniunea Europeană şi al aderării la Spaţiul Schengen, activitatea profesională a personalului din domeniul ordinii şi siguranţei publice s-a diversificat prin: nevoia de comunicare în cel puţin o limbă străină, folosirea internetului în activitatea profesională şi în învăţare, dezvoltarea competenţelor interpersonale şi civice, cooperarea profesională pentru prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional, fapt ce a determinat actualizarea conţinuturilor instruirii. Îndeplinirea atribuţiilor profesionale presupune: aplicarea cunoştinţelor de specialitate, folosirea deprinderilor specifice, analiza şi luarea de decizii, lucrul cu alţii ca membru al unei echipe, comunicarea eficientă, adaptarea la mediul de muncă specific şi la situaţii neprevăzute, rezolvarea de probleme, activitatea în context internaţional, ţinută morală, atitudini pozitive faţă de diversitate şi multiculturalitate, dorinţă de succes. Modelul proiectării centrate pe competenţe asigură standardele de pregătire profesională care au următoarea structură:

  • unităţi de competenţă cheie (permit transferul formării pe piaţa muncii): comunicarea profesională, comunicarea profesională într-o limbă modernă, utilizarea tehnicii de calcul şi cooperarea şi lucrul în echipă;
  • unităţi de competenţă specializate (derivate din misiunile specifice): cooperarea în spaţiul Schengen şi în domeniul drepturilor omului, utilizarea armamentului, formarea abilităţilor fizice, instruirea militară, conducerea autovehiculelor, realizarea ordinii şi siguranţei publice, realizarea intervenţiei profesionale, asigurarea securităţii obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi constatarea contravenţiilor şi a infracţiunilor;

Modulele construite pornind de la aceste standarde asigură împreună cu planul de învăţământ curriculumul scris. Curriculumul este astfel elaborat încât să îndeplinească criteriile de relevanţă, continuitate, permeabilitate, actualitate, extensie, echilibru, flexibilitate.

2020-Comunicații și Tehnologia Informației