Istoricul școlii


  Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” este dispusă în partea de est a municipiului Drăgăşani, municipiu aflat la limita de sud a judeţului Vâlcea.

  Localitatea s-a aflat pe unul din drumurile romane și anume pe drumul roman care făcea legătura între castrul roman Sucidava (Celei - județul Olt), castrul roman Rusidava în raza municipiului, castrul roman Arutela (Călimănești – jud. Vâlcea) și continuă către Transilvania. Principala ocupație a locuitorilor a fost și este cultivarea viței de vie și prelucrarea strugurilor. Renumele viilor și al vinului de Drăgășani a fost întotdeauna la loc de cinste.

  Înfiinţată la 1 iulie 1938, Şcoala de Subofiţeri Jandarmi ,,Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani este una din cele mai prestigioase instituţii de învăţământ ale Jandarmeriei Române, care pregăteşte subofițeri jandarmi, în vederea acoperirii cu resursă umană a misiunilor specifice Jandarmeriei Române: apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor, a proprietății publice și private, menţinerea climatului de ordine şi siguranţă publică, prevenirea şi combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional, paza, protecția şi apărarea obiectivelor, bunurilor şi persoanelor.

  În conformitate cu Ordinul Marelui Stat Major nr. 15853/1938, la 1 iulie 1938, Şcoala de Agenţi Poliţie Focşani îşi mută reşedinţa în garnizoana Drăgăşani – Vâlcea şi ia denumirea de Şcoala de Subofiţeri de Jandarmi, Drăgăşani.

  Aceasta şi-a început activitatea şi cursurile la data de 1 noiembrie 1938 și a primit numele comandantului Jandarmeriei din aceea perioadă, general de divizie „Ioan Bengliu”.

  Începând cu data de 25 iunie 1941 la Şcoala de Subofiţeri de Jandarmi „Ioan Bengliu” s-au instruit două categorii de elevi: elevi – viitori ofiţeri de poliţie şi elevi – viitori subofiţeri de jandarmi.

  În aprilie 1944, şcoala, având un efectiv de 995 de elevi, a fost detaşată la Bucureşti, cu misiunea de a păzi obiectivele şi instituţiile evacuate din calea bombardamentelor anglo-americane.

  La 23 August 1944, prin ordinul de operaţii nr. 30871 al Comandamentului Militar al Capitalei, întregul efectiv al şcolii a fost alarmat şi a primit misiunea de a ocupa parcul Cişmigiu, de a-l organiza pentru apărare şi a nu permite pătrunderea inamicului către Palatul Regal, sediul Ministerului de Război şi spre alte obiective importante din zona centrală a Bucureștiului. În cursul nopţii de 23 spre 24 august 1944 s-a realizat dispozitivul de luptă sub comanda colonelului Constantin Stoichiţoiu, comandantul Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi Drăgăşani. În zilele de 25-27 august 1944, elevii şcolii au participat la luptele de la Băneasa.

  Elevii şcolii au scris, astfel, o pagină de glorie în istoria Jandarmeriei, luptând cu bărbăţie şi săvârşind pilduitoare fapte de eroism. Un sfert din cei care au pornit la luptă nu s-au mai întors, căzând la datorie.

  În memoria lor, la 21 august 2004, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la luptele de eliberare a Bucureștiului, a fost dezvelit un monument de marmură în Parcul Cișmigiu.

  La începutul anului 1945 din cauza reducerilor masive ale efectivelor de jandarmi s-au desfiinţat instituţiile de învăţământ ale acestei arme, inclusiv cea de la Drăgăşani.

  În 1990, s-a înfiinţat Centrul de Instrucţie Jandarmi Drăgăşani, care a funcţionat până la 24 ianuarie 2000, când prin Hotarârea Guvernului României nr. 54 din 24 ianuarie 2000, şi Ordinul ministrului de interne nr. I / 05049 din 15.08.2000, Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica”, revine în municipiul Drăgăşani în locul Centrului de instrucţie, după ce a fost reînfiinţată în 1995 la Bumbeşti-Jiu.

  Festivitatea de inaugurare a noului sediu al școlii a avut loc pe 7 octombrie 2000 în prezența unor înalte oficialități: prim-ministrul României, Mugur Constantin ISĂRESCU, ministrul de interne Constantin-Dudu IONESCU, comandantul Jandarmeriei Române, general de divizie dr. Anghel ANDREESCU.

  Astfel este reînnodată tradiţia, realizându-se o reparaţie morală şi istorică faţă de generaţiile de absolvenţi şi elevi ai instituţiei care s-au jertfit pentru gloria armei şi pentru binele patriei.

  Instituţia poartă numele domnitorului moldovean Grigore Alexandru Ghica, cel care în data de 3 aprilie 1850 semna ,,Legea pentru reformarea Corpului slujitorilor în corp de jandarmi", document considerat actul de naştere al Jandarmerie moderne din România. Domnitorul Grigore Alexandru Ghica, ultimul domn moldovean, a fost unul dintre promotorii idealului de unire a tututror românilor și cel care a pus bazele Partidului Unionist, recunoscut pentru lupta acerbă în susținerea ideii de românism.

  Ca un simbol al continuităţii, în ziua de 8 noiembrie 2010, a avut loc dezvelirea și sfințirea Troiţei din incinta Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, ridicată întru preţuirea jertfei înaintaşilor.

  Monumentul comemorativ a fost ridicat pe locul unde, la data de 12 iulie 1942, la Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi de la Drăgăşani se săvârşea inaugurarea unei troiţe, ridicată în memoria eroilor jandarmi căzuţi în luptele din primul an, al celui de-al Doilea Război Mondial. Pe placa acesteia erau înscrişi 10 ofiţeri, 12 subofiţeri şi 197 de soldaţi jandarmi.

  În prezent Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani contribuie prin calitatea absolvenților la procesul de modernizare a Jandarmeriei Române asigurând formarea competențelor necesare pentru executarea în bune condiții a misiunilor tot mai complexe cărora trebuie să le facă față instituția.

2020-Comunicații și Tehnologia Informației