Formular de contact
Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit art. 7 din Ordonanța de Guvern nr. 27/ 2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
2020-Comunicații și Tehnologia Informației