Ministerul Administraţiei şi Internelor
Către pagina de start
Imagine misiuni

Informaţii despre admitere

Admiterea în învăţământul postliceal din Ministerul Afacerilor Interne se face prin concurs. Condiţiile de înscriere, modul de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere sunt precizate mai jos.

Număr de locuri

Număr de locuri

Pentru sesiunea de admitere 2014, Şcolii Militare de Subofiţeri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" - Drăgăşani i-au fost aprobate [...]

Criterii de recrutare

Criterii de recrutare

Pentru a participa la concursul de admitere în această instituţie de învăţământ, candidaţii trebuie să îndeplinească [...]

Conţinutul dosarului

Conţinut dosar

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de management resurse umane un dosar plic, care va cuprinde [...]

Desfăşurare admitere

Desfăşurare admitere

Recrutarea candidaţilor pentru Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani se realizează [...]

Aptitudini fizice

Aptitudini fizice

Verificarea aptitudinilor fizice se desfăşoară potrivit probelor şi baremelor stabilite pentru bărbaţi şi femei. Aprecierea se face [...]

Tematici şcolare

Tematici şcolare

Tematicile şcolare pentru concursul de admitere în Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi "Grigore Alexendru Ghica", Drăgăşani [...]